Sessiz Atık Su

Temel Bilgiler

Modern yapının tüm alanlarında, özellikle apartman dairelerinin, hastanelerin ve huzur evlerinin inşaatında ses emniyeti gitgide artan bir öneme sahiptir. Binaların dahilindeki en önemli ses kaynaklarını sıhhi tesisat sistemleri ve bunlara ait atık su sistemleri oluşturur.

Tipik ses kaynakları şunlardır:

 • Armatür sesleri
 • Doldurma sesleri
 • Akış sesleri
 • İçe akma sesleri
 • Çarpma sesleri

Rahatsız edici seslere, uygun olmayan bir atık su sisteminin yanı sıra bu sistemin sabitlenme şekli de önemli bir katkı yapar. RAUPIANO PLUS bu hususta kontrol edilmiş üniversal bir sessiz su sistemi olarak yardım eder.

Şekil 1.9

Hava sesinin azaltılması için:

 1. Özel boru ve ek parçası
 2. Ek parçalarının dönüş bölgelerinde kütle optimizasyonu

Kütle sesinin azaltılması için:

 1. Patentli bir ses yalıtımlı sabitleme sistemi
 2. Optimize edilmiş kılavuz kelepçe
 3. Elastomer contalı sabitleme kelepçesi

Yayılma ortamına göre hava sesi ve kütle sesi arasında ayrım yapılır.

Hava Sesi

Hava sesi, bir gürültü kaynağının sesi doğrudan hava titreşimi ile insana aktarıldığında ortaya çıkmaktadır.

Kütle Sesi

Kütle sesinde, ses iletimi önce katı bir cisim ile başlar. Bu oluşum titreşime tahrik edilir ve bunu hava sesi olarak insana iletir.

Şekil 2.0

RAUPIANO PLUS’da sesin azaltılması

Atık su sistemlerinde kütle sesi olduğu gibi hava sesi de meydana gelir. Atık su borusunun duvarları boru içinden akan sular tarafından titreşime geçirilir. Bu titreşimlerin tipi ve şiddeti borunun kütlesi, boru malzemesi ve borunun iç kısmındaki ses sönümlemesi gibi değişik etkenlere bağlıdır. Boru titreşimleri doğrudan hava sesi olarak iletilir ve kütle sesi olarak boru sabitlemesi üzerinden tesisat duvarına aktarılır. Bir sessiz atık su sisteminin geliştirilmesinde ses yayılımının her iki tipi de dikkate alınmalıdır.

RAUPIANO PLUS ve hava sesi yalıtımı

RAUPIANO PLUS’ta hava sesi yalıtımı özel malzemelerin, ses sönümleyici dolgu maddelerinin kullanımı ve boru sisteminin ağırlığının arttırılmasıyla sağlanır. DN 90’dan DN 125’e kadar nominal çapa sahip dirseklerin ses tekniği bakımından hassas bölgelerinde yapılan ek bir kütle optimizasyonu ile dönüş alanlarında ek bir iyileştirme hedeflenir.

RAUPIANO PLUS ve kütle sesi yalıtımı

RAUPIANO PLUS’ta tesisat duvarına kütle sesi aktarımı özel bir sabitleme kelepçesi aracılığıyla azaltılır:

 • Boruya zayfı bir bağlantıyla bağlı olan destek kelepçesi duvara olan boru sabitlemesini sağlar
 • Destek kelepçesine bağlanmış ve sabit bağlantıya sahip olmayan bir sabitleme kelepçesi boruyu durması gereken konumda tutar.
 • Borunun, sabitlemenin ve tesisat duvarının kapsamlı mekanik dekupajı ile darbe etkili sesin aktarımı büyük ölçüde azaltılır

Kütle sesi köprüleri, her türlü ses koruma sisteminin ses yalıtan özelliğini azaltır.

 • Boruların doğrudan tesisat duvarı ile temasını engelleyin.
 • Takip eden işlerle kütle sesi köprülerini engelleyin.
 • Sadece RAUPIANO PLUS kelepçelerini kullanın.

Şekil 2.1

RAUPIANO PLUS

SİSTEM TANIMI

İşlev

RAUPIANO PLUS TS EN 12056, TS EN 752 ve DIN 1986-100 uyarınca basınçsız evsel atık sular için üretilmiş üniversal bir sessiz atık su sistemidir. Müstakil evlerden büyük binalara bir çok farklı uygulamada üniversal atık su sistemi olarak kullanılabilir.

RAUPIANO PLUS DN 40’tan DN 200’e kadar nominal çaplarda temin edilebilir. Kapsamlı ek parçası ve kelepçe programı sistemi tamamlar.

Aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Yüksek değer ve hoş görünüm
 • Mükemmel ses yalıtım özellikleri
 • Kütle sesi aktarımının azaltılması için üretilmiş ve REHAU’ya patentli sabitleme parçaları
 • Yüksek ses yalıtımlı boru ve ek parçaları
 • Dönüş bölgelerinde bölgesel desteklenmiş dirsek parçaları ile iyileştirilmiş hava sesi yalıtımı
 • Tıkanma tehlikesinin azaltılması için aşınmaya dayanıklı düşük sürtünme katsayılı iç yüzey
 • Soğukta mükemmel darbe dayanımı, -10ºC’ye kadar kırılma dayanımı
 • Yüksek UV dayanımı, açık havada 2 yıla kadar depolama olanağı
 • Yüksek darbe dayanımı. Nakliyede, depolamada ve şantiyede sağlamlık.

Konut inşaatı

RAUPIANO PLUS TS EN 12056 ve DIN 1986-100 uyarınca yüksek yapılarda, hem özel ses emniyeti gereksinimlerine sahip olmayan binalarda standart atık su sistemi olarak kullanılabilecek; hem de arttırılmış ses emniyeti taleplerini (VDI 4100 Yönetmeliği) karşılayabilecek basınçsız atık su tesisatları için üretilmiş üniversal bir sistemdir.

 • Müstakil evlerde
 • Apartman dairelerinde
 • Sıralı bloklarda

Büyük projeler

RAUPIANO PLUS yükseltilmiş ses emniyeti taleplerine (VDI 4100 Yönetmeliği) sahip projelerde de kullanılabilir. Yüksek ses yalıtım özellikleri sayesinde RAUPIANO PLUS özellikle

 • Otel
 • İş merkezi
 • Hastane

uygulamaları için uygundur.

RAUPIANO PLUS insanların artan dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilir ve yüksek bir yaşam konforu sağlar.

TS EN 1451’e uygun boru ebatları aynı nominal çapa sahip boruları ve ek parçaları TS EN 1451 standartına uygun olan HT borularla veya TS EN 1401’e uygun olan pik borularla hiçbir özel geçiş parçasına gerek olmadan kombine edilmesini sağlar.

 Toprak içine uygulama

RAUPIANO PLUS bina yapısının içinde ve dışında toprak altında kullanılabilir.

Uygulama TS EN 12056 ve TS EN 1610 uyarınca gerçekleştirilmelidir.

Endüstriyel mutfaklar

RAUPIANO PLUS içeride kalan toplama hattı olarak endüstriyel mutfaklardan çıkan yağlı atık suların yağ ayırıcısına aktarılması için uygundur.

Çok uzaklarda bulunan yağ ayırıcılarında bir boru ısıtmasının kullanımı gerekebilir. Bu sayede taşınan yağın zamanından önce donması engellenmiş olur. Plastik borular için uygun olan ısıtma sıcaklığı 45ºC’yi geçmemelidir.


 

Merkezi toz emme sistemi VACUCLEAN

Mükemmel ses izolasyonu sağlayan özellikleri ve pürüzsüz olması amacıyla optimize edilmiş olan sürtünme mukavemeti yüksek iç tabakası sayesinde RAUPIANO PLUS, merkezi toz emme sistemlerinde de boru tesisatı olarak kullanıma uygundur.

REHAU, merkezi emme ünitesi, boruları, ek parçaları, sabitleme parçaları ve ayrıca emme menfezlerinden oluşan merkezi toz emme sistemi VACUCLEAN’i sunar. Bununla ilgili detaylı bilgilere, VACUCLEAN Teknik Kataloğu’ndan ulaşabilirsiniz.

Şekil 2.2

RAUPIANO PLUS sessiz atık su sistemi TS EN 12056 ve TS EN 752 uyarınca yer çekimi cazibeli atık su sistemlerinde bina yapısı ve içinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve kullanımına Berlin’deki Alman Yapı Tekniği Enstitüsü (DIBt) tarafından müsaade edilmiştir.

Borular, ek parçaları ve sızdırmazlık elemanları 95ºC’ye (kısa süreli) kadar kullanılabilir pH 2 (asidik) değerinden pH 12 (bazik) değerine kadar kimyasal aşındırıcı atık suların taşınmasına karşı dayanıklıdır. DIN 4102 uyarınca B2 “normal alevlenebilir” sınıfındadır. Boru bağlantıları 1 bar’lık (10 m su sütunu) basınca kadar sızdırmazdır.

 • Sürekli olarak 90ºC’den (kısa süreli 95ºC) daha yüksek sıcaklıkta atık suya maruz kalan hatlarda
 • Benzin veya benzol içeren atık suların taşınmasında
 • Açık alanda

kullanılamaz.

Döşeme esnasında genellikle -10ºC’nin altında sıcaklıkların hüküm sürdüğü alanlarda TS EN 1451uyarınca ek testlerin uygulanması şart koşulmaktadır.

RAUPIANO PLUS bu testi geçmiştir ve bu nedenden dolayı TS EN 1451 ve TS EN 1411 uyarınca “Buz kristali” ile işaretlenmiştir ve bu şartlarda yapılan uygulamalarda kullanılabilir.

Modern boru sistemleri günümüzde çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Gerekli boru özellikleri bu sayede ilgili taleplere uyarlanabilir.

RAUPIANO PLUS üç katmanlı bir duvar yapısına sahiptir. Bu “Sandviç tipi yapı” modern konstrüksiyon prensiplerinden alınmıştır. Her katman, boru sisteminin sağlıklı ve güvenilir olarak çalışmasında önemli bir rol üstlenir. Çok katmanlı yapı boruya daha iyi bir sağlamlık getirir. Talep edilen teknik özellikler hedefe yönelik olarak optimize edilir.

Şekil 2.3

 

 • RAUPIANO PLUS Nakliyede, depolamada ve şantiyede sağlamlık
 • -10 ºC’ye kadar kırılma dayanımı
 • 2 yıla kadar açık alanda depolanabilir
 • Optimum hidrolik davranış. Tortu birikimi ve tabakalaşma güvenilir bir şekilde engellenir
 • Ses emniyetinde değişmeyen üstün değerler

Bu iyi özelliklere borunun üç katmanlı yapısı sayesinde ve her bir tabakanın aşağıda belirtilen şartlara özel olarak uyarlanmasıyla ulaşılır:

 • Yüksek şekil dayanımı – Dış katmanın darbeye ve soğuğa karşı üstün dayanımı
 • Arttırılmış UV dayanımı
 • Aşınmaya dayanıklı ve pürüzsüz iç yüzey
 • Mineral takviyeli PP’den üretilmiş çok dayanıklı orta katman